Staff yr Ysgol

Carys Thomas

Pennaeth ac Athrawes Cyfnod Sylfaen

Mr Neil Thomas

Athro CA2

Mrs Helen Griffith

Athrawes Cyfnod Sylfaen

Mrs Wendy Williams

Athrawes Llanw

Mrs Bethan Davies

Cymhorthydd Cyfnod Sylfaen

Mrs Heather Williams

Gofalwraig

Mrs Wendy Williams

Cogyddes