Tymhorau’r Ysgol 2018-19

Hydref 2018 – 3 Medi i 21 Rhagfyr 2018

Gwanwyn – 7 Ionawr i 12 Ebrill 2019

Haf – 29 Ebrill i 22 Gorffennaf 2019

Bydd disgyblion yn dychwelyd i’r ysgol ddydd Mawrth, 4 Medi 2018.

Gwyliau.

29 Hydref – 2 Tachwedd 2018 (Hanner Tymor)

24 Rhagfyr 2018 – 4 Ionawr 2019 (Gwyliau’r Nadolig)

25 Chwefror – 1 Mawrth 2019 (Hanner Tymor)

15 – 26 Ebrill 2019 (Gwyliau’r Pasg)

6 Mai 2019 (Calan Mai)

27 – 31 Mai 2019 (Hanner Tymor)

23 Gorffennaf – 30 Awst 2019 (Gwyliau’r Haf)

 

Bydd yr ysgol yn ail-agor ddydd Llun, 2il Medi, 2019 i athrawon yn unig (diwrnod hyfforddiant). Mae 4 diwrnod hyfforddiant pellach i’w cymryd gan yr ysgol yn ystod 2019-20.

Cysylltwch â’r ysgol am wybodaeth pellach.