Cysylltwch â Ni

Enw’r ysgol: Ysgol Gynradd Felinwnda

Cyfeiriad: Llanwnda, Caernarfon, Gwynedd LL54 5UG

Rhif ffon: (01286) 830017

E-bost: CarysThomas2@gwynedd.gov.uk

Safle we yr ysgol: www.ysgolfelinwnda.com

Ymunwch â’n grwpiau facebook a twitter

Prifathrawes: Miss Carys Wyn Thomas B.Add.

Athro: Mr Neil Wynne Thomas

Cadeirydd Llywodraethwyr: Mr Barry Jones, 2 Uwch Menai, Saron (01286 830750)