Cyngor Ysgol

Y disgyblion wedi dewis eu Cyngor Ysgol am eleni. Y dasg cyntaf fydd trefnu gweithgaredd Siwrnod Plant Mewn Angen.

The pupils have elected their School Council for this year. The first task will be to arrange an event on Children In Need day.

Swyddogion Cyngor Ysgol:

Cadeirydd: Begw Gruffydd
Ysgrifennydd: Josh Humphreys
Trysorydd: Breiffne Elis
Aelodau’r pwyllgor: Lili Chidley, Phoebe Williams, Ellis Jones, Mari Humphreys, Jac Jones, Anni Gruffydd