Cymdeithas Rhieni Ag Athrawon

Cadeirydd: Mrs Trisha Jones

Is-gadeirydd: Mrs Rebecca Humphries

Ysgrifenyddes: Mrs Sioned Griffith-Jones

Trysorydd: Ms Alison Williams